OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Lniano

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lniano uchwały nr XV/158/2016 z dnia 22 czerwca 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Lniano.
 
     Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7,
86-141 Lniano, w terminie do dnia 15.05.2017r.
 
     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
Wójt Gminy Lniano
mgr inż. Zofia Topolińska

plik_do_pobrania (64kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (5 kwietnia 2017, 14:27:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 594