Obwieszczenie Starosty Świeckiego

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jednolity) w związku z wnioskiem z dnia 28-06-2016 r. (uzupełnionego dnia 22-07-2016 r.)

Wójta Gminy Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo - Wętfie
i nr 030410C Sławno - Lniano z planowaną lokalizacją na działkach nr: - 1, 11, 12, 13, 15, 16/1, 17, 18, 19/2, 19/3, 19/4, 30 w obrębie ewidencyjnym Ostrowite, jednostce ewidencyjnej Lniano, - 7, 8, 9, 26, 27, 28/1, 29, 30, 50, 54/2, 62, 63, 70/1, 71, 89, 90, 91, 125, 126, 129, 130 w obrębie ewidencyjnym Jędrzejewo, jednostce ewidencyjnej Lniano, - 72, 77/4, 79/7, 80, 81/4, 81/12, 82/2, 82/3, 282/1, 282/4, 286/5, 286/11, 287/7, 507/2,
508 w obrębie ewidencyjnym Lniano, jednostce ewidencyjnej Lniano".

obwieszczenie str 1.jpg (555kB) jpg

obwieszczenie str 2.jpg (276kB) jpg
metryczka


Wytworzył: Franciszek Koszowski (26 lipca 2016)
Opublikował: Łukasz Porożyński (27 lipca 2016, 14:44:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562