Obwieszczenie z dnia 15.11.2012 r.

Lniano, z dnia 15.11.2012 r.


OBWIESZCZENIE
(tablica ogłoszeń Urzędu Gminy + tablica sołectwa+  Internet)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lniano uchwały nr XXII/155/2012 z dnia 25 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, w terminie do dnia 21.12.2012 r.

        Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY LNIANO

/-/             

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (15 listopada 2012)
Opublikował: Daniel Pożoga (15 listopada 2012, 13:56:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2314