Obwieszczenie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412, 413, 414, 415/14, 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano

Lniano dnia 13.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LNIANO


    Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przyjęciu Uchwały Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412, 413, 414, 415/14, 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.
    Do czasu wejścia w życie uchwalonego planu, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wglądu w w/w dokumenty, tj. uchwałę z załącznikami oraz uzasadnienie i podsumowanie, będzie można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.
    Z chwilą wejścia w życie uchwalonego planu, w/w dokumenty dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lniano.

Wójt Gminy Lniano
/-/           

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (13 lutego 2012)
Opublikował: Daniel Pożoga (13 lutego 2012, 13:16:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3254