Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano .

14.10.2011r.
WÓJT GMINY

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lniano uchwały nr VIII/61/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, w terminie do dnia 21.11.2011 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.    

……………………………
podpis wójta,

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (14 października 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (14 października 2011, 12:24:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3082