Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Lniano, dnia 12.04.2011 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LNIANO

    Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przyjęciu Uchwały Nr. VI/38/2011 Rady Gminy Lniano
z dnia 29marca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 193/1 i 193/2 w miejscowości Mszano, gmina Lniano dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz
z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.
    Do czasu wejścia w życie uchwalonego planu, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, wglądu w w/w dokumenty, tj. uchwałę
z załącznikami oraz uzasadnienie i podsumowanie, będzie można dokonać
w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.
    Z chwilą wejścia w życie uchwalonego planu, w/w dokumenty dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lniano.

  WÓJT      

GMINY LNIANO

metryczka


Wytworzył: Piotr Barwik (12 kwietnia 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (12 kwietnia 2011, 13:43:29)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 kwietnia 2011, 07:31:47)
Zmieniono: zmieniono miejsce informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2276