Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrzze Sądowym

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrzze Sądowym

Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano

Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 9 86-141 Lniano Prezes TRG Lniano - Witold Jakubek tel. (52) 33-23-318 [...]

Ochotnicza Straż Pożarna w Wętfiu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wętfiu Wętfie 30 A 86-141 Lniano Prezes OSP Wętfie - Leszek Kufel tel. (52) 33 23 115 [...]

Ochotnicza Straż Pożarna w Siemkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Siemkowie Siemkowo 7 A 86-141 Lniano Prezes OSP Siemkowo - Czesław Walkiewicz tel. (52) 33 23 256 [...]

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowitem

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowitem Ostrowite 17 86-141 Lniano Prezes OSP Ostrowite - Bogdan Klimczak tel. 668 403 623 [...]

Ochotnicza Straż Pożarna w Lnianie

Ochotnicza Straż Pożarna w Lnianie ul. Długa 1 86-141 Lniano Prezes OSP Lniano - Mariusz Witkowski tel. 694 639 191 [...]

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach Jeziorki 23 86-141 Lniano Prezes OSP Jeziorki - Jan Podwalski tel. (52) 33 05 234 [...]

Ochotnicza Straż Pożarna w Błądzimiu

Ochotnicza Straż Pożarna w Błądzimiu Błądzim 13 A 86-141 Lniano Prezes OSP Błądzim - Kazimierz Gabryel tel. (52) 33 29 123 [...]

metryczka