Wyniki naboru

Wyniki naboru

Informacja o Wynikach Konkursu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie z dnia 5 czerwca 2009 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze - 1 etat.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU      na stanowisko Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie   W toku prowadzonego postępowania konkursowego przeprowadzono ocenę [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Lnianie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Lnianie. [...]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie. [...]

Informacja o wyniku naboru do objęcia stanowiska ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy Lniano - III

Informacja o wyniku naboru do objęcia stanowiska ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy Lniano - III [...]

Informacja o wyniku naboru do objęcia stanowiska ds. BUDOWNICTWA, DROGOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ w Urzędzie Gminy w Lnianie

Informacja o wyniku naboru do objęcia stanowiska ds. BUDOWNICTWA, DROGOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ w Urzędzie Gminy w Lnianie. [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy w Lnianie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy w Lnianie. [...]

Informacja o wyniku naboru do objęcia stanowiska referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy Lniano

Informacja o wyniku naboru do objęcia stanowiska referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy Lniano. [...]

Informacja o wyniku naboru do objęcia stanowiska młodszego księgowego ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Lniano

Informacja o wyniku naboru do objęcia stanowiska młodszego księgowego ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Lniano. [...]

Informacja o wyniku naboru na tanowisko urzędnicze w wymiarze 0,5 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,5 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie [...]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych. [...]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego. [...]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie II

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie II [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika GOPS

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika GOPS [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko insp. ds. inwestycji i rolnictwa II

Informacja o wynikach naboru na stanowisko insp. ds. inwestycji i rolnictwa II [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko insp. ds. inwestycji i rolnictwa

Informacja o wynikach naboru na stanowisko insp. ds. inwestycji i rolnictwa. [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Głównego Księgowego Oświaty

do zarządzenia 19/2006 z dnia 17 maja 2006 r. [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. komunalnych, melioracji

do zarządzenia 15/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. [...]

metryczka