Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie o naborze na stanowisko głównego księgowego.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.
 
1. Nazwa i adres jednostki:  
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9,
    86-141 Lniano tel.0523323002 w.35
    
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
    Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.
    Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
    Rodzaj umowy: umowa o pracę

3.Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:

1) spełnia jeden z poniższych warunków;
    - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe  
      studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub  
      ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w
      księgowości ,
    - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i  
      posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko  
    obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
    oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za  
    przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa  
    popełnione umyślne,

3) posiada obywatelstwo polskie,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
    publicznych,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego
    księgowego

7) posiada znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie
    księgowości,

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy

1) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości

2) biegła obsługa pakietu Ms Office

3) znajomość programów komputerowych PŁACE I KADRY oraz PŁATNIK

4) kreatywność,

5) komunikatywność, 

6) doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i  
    finansowych z planem finansowym

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 
    dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

5) sporządzanie różnego rodzaju sprawozdań finansowych i analiz

6. Wymagane dokumenty:

1)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem

2)  list motywacyjny

3)  życiorys(CV)

4)  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

5)  dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o   
      stanie odbytych studiów)

6)  dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwa pracy)
7)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

8)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
     w pełni z praw publicznych

9)  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

10)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

7.Miejsce i termin złożenia dokumentów

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub przesłać pocztą z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie” w terminie do dnia 20.01.2010 r. na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 Nr 101,poz.926 z późn.zm.)

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Kierownik GOPS  - Janusz Rutkowski, tel:(052) 3323002 w.35 -od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP (www.bip.lniano.pl) , na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie przy ulicy Wyzwolenia 9 oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 7.

8. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach postępowania konkursowego:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Wyzwolenia 9.

O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie oraz stosownym pismem.Lniano,06.01.2010r.
Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Lnianie
       mgr Janusz Rutkowski

Wytworzył: Janusz Rutkowski (6 stycznia 2010)
Opublikował: Daniel Pożoga (7 stycznia 2010, 09:55:14)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (7 stycznia 2010, 10:05:41)
Zmieniono: dodano zarządzenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3481

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij