Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Lniano prowadzi zapisy osób chętnych - bezrobotnych do 30 roku życia- w celu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Lnianie w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na następujących stanowiskach pracy:

1) Robotnik gospodarczy Wymagania: -  obywatelstwo polskie, -  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, -  prawo jazdy kat. B i T, -  uczciwość, sumienność, [...]

Zapotrzebowanie na pracownika obsługi - robotnika gospodarczego

Wójt Gminy Lniano poszukuje pracownika na wolne stanowisko obsługi - pracownika gospodarczego. Szczegółowe wymagania dla kandydatów ubiegających się o pracę określa poniżej zamieszczone Wójta Gminy Lniano z dnia 4.01.2017 r. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze - księgowy GOPS

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze - księgowy GOPS. [...]

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie o naborze na stanowisko głównego księgowego nr 2

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie o naborze na stanowisko głównego księgowego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.   1. Nazwa i adres jednostki:       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia [...]

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie z dnia 5 czerwca 2009 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze – 1 etat.

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie z dnia 5 czerwca 2009 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze – 1 etat. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Lnianie

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Lnianie. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Lnianie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Lnianie. [...]

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie z dnia 16 czerwca 2008 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze – 1 etat.

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie z dnia 16 czerwca 2008 r. o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze – 1 etat. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do objęcia stanowiska referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy Lniano - trzy

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do objęcia stanowiska referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy Lniano - trzy [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy w Lnianie - trzecie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy w Lnianie - trzecie [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do objęcia stanowiska ds. BUDOWNICTWA, DROGOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ w Urzędzie Gminy w Lnianie

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do objęcia stanowiska ds. BUDOWNICTWA, DROGOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ w Urzędzie Gminy w Lnianie. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy w Lnianie - drugie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy w Lnianie. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Lnianie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Lnianie. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do objęcia stanowiska młodszego księgowego ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Lniano

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do objęcia stanowiska młodszego księgowego ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Lniano. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do objęcia stanowiska referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy Lniano

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do objęcia stanowiska referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy Lniano. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,5 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,5 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego księgowego ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Lniano

Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego księgowego ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Lniano. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy Lniano

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy Lniano. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,5 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,5 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracownika socjalnego. [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie II

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie II. [...]

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie II

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie II. [...]

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko insp. ds. inwestycji i rolnictwa II

Informacja o wynikach naboru na stanowisko insp. ds. inwestycji i rolnictwa II. [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na podinspektora ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa II

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na podinspektora ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa II [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na inspektora ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa

Ogłoszenie w sprawie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminny w Lnianie. [...]

Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie nr 19/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego Oświaty w Urzędzie Gminy w Lnianie. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne   [...]

OGŁOSZENIA O NABORZE

Zarządzenie nr 15/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, melioracji oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych w Urzędzie Gminy w Lnianie. [...]

metryczka