Ogłoszenie z dnia 23 czerwca 2010 r.

Lniano, dnia 23 czerwca 2010r.

O G Ł O S Z E N I E

    Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu, który wywiesza się na okres    21 dni tj. od dnia 23 czerwca 2010 r. do 13 lipca 2010 r.

1.Grunt rolny położony w obrębie geodezyjnym  Siemkowo, stanowiący część działki o numerze 97/14 o powierzchni 0,25 ha, zapisany w Księdze Wieczystej KW 44537, w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do trzech lat. Do zagospodarowania na cele rolne.
    Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 50,00 zł.

2.Grunt rolny położony w miejscowości Siemkowo, stanowiący część działki o numerze 154/3, zapisany w Księdze Wieczystej KW 44537, o powierzchni 0,45 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do trzech lat. Do zagospodarowania na cele rolne.
    Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 90,00 zł .

3.Grunt rolny położony w miejscowości Mszano, stanowiący część działki o numerze 54 o powierzchni 0,60 ha, zapisany w Księdze Wieczystej KW 19626,  w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do trzech lat. Do zagospodarowania na cele rolne.
Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 120,00 zł.

4.Grunt rolny położony w miejscowości Mszano, stanowiący działkę o numerze 3/1 o powierzchni 8,60 ha, zapisany w Księdze Wieczystej KW 44624,  w drodze przetargu nieograniczonego na okres do trzech lat. Do zagospodarowania na cele rolne.
Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 1617,40 zł.
 
Bliższych informacji na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie (pokój nr 10, nr tel. 52-33-32-002 wew. 32)

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (23 czerwca 2010)
Opublikował: Daniel Pożoga (23 czerwca 2010, 12:43:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2860