OGŁOSZENIE Z DNIA 9.07.2009 r. - dzierżawa - Błądzim, Ostrowite, Mszano

Lniano, dnia 9 lipca 2009r.


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004r. Poz. 2603 z późn. zm.)


Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu, który wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 9 lipca 2009r. do 30 lipca 2009r.

  1. Grunty rolne położone w miejscowości Błądzim, część działki o numerze 29, zapisana w Księdze Wieczystej KW 44536, o powierzchni 1,26 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Sołectwa Błądzim na okres do trzech lat.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 329,40 zł.


  1. Grunty rolne położone w miejscowości Ostrowite, działka o numerze 45/1, zapisana w Księdze Wieczystej KW 12977, o powierzchni 0,48 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do trzech lat.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 91,20 zł.


  1. Grunty rolne położone w miejscowości Ostrowite, działka o numerze 60/1, zapisana w Księdze Wieczystej KW 46297, o powierzchni 0,23 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do trzech lat.

    Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 43,70 zł.

  2. Grunty rolne położone w miejscowości Mszano, część działki o numerze 199/1, zapisana w Księdze Wieczystej KW 344025, o powierzchni 2,52 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Sołectwa Mszano na okres do pięciu lat.

    Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 478,80 zł.

Bliższych informacji na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10.


metryczka


Wytworzył: Karolina Dudkowska (9 lipca 2009)
Opublikował: Daniel Pożoga (9 lipca 2009, 14:38:18)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (9 lipca 2009, 14:42:27)
Zmieniono: zmiana redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2727