OGŁOSZENIE Z DNIA 2.04.2009 Sprzedaż Działki nr 499/1 w Lnianie

Lniano, dnia 27 marca 2009 r.


O G Ł O S Z E N I E


     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm./ Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze przetargu nieograniczonego, który wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 marca 2009 r. do 17 kwietnia 2009 r.

     Objęta sprzedażą nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 499/1 o pow. 0,0314 ha położona na terenie wsi Lniano, stanowi własność komunalną gminy Lniano, zapisana w Księdze Wieczystej KW 33921 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Świeciu. Brak planu zagospodarowania na przestrzennego na w/w  działkę. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano z 1993 r. stracił moc prawną. Działka nr 499/1 w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano /uchwała Rady Gminy Lniano Nr XVII/200/2000 z 5.12.2000 r./ znajduje się w jednostce bilansowej MN – teren zabudowy  mieszkaniowo – usługowej.

      Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. 

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi : 8.550,00 zł plus 22% podatku VAT.

Bliższych informacji na temat sprzedaży można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Lnianie pokój nr 10 tel 052 33 23 002 w. 32.
                    Wójt Gminy Lniano

                    mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (2 kwietnia 2009)
Opublikował: Daniel Pożoga (2 kwietnia 2009, 14:45:29)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (2 kwietnia 2009, 14:49:14)
Zmieniono: poprawiono błąd pisarski

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3566