OGŁOSZENIE Z DNIA 3.03.2009 - PRZETRAG BRZEMIONA I OSTROWITE

Lniano, dnia 19.02.2009 r.
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Lniano ogłasza przetargi:

1/ na dzierżawę garażu w miejscowości Brzemiona w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców sołectwa Brzemiona.
2/ na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Ostrowite  w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano.
3/ na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Ostrowite  w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano.

ad.1. Garaż położony w miejscowości Brzemiona, na działce nr 101/4 o powierzchni 16,0m², przeznaczony do parkowania samochodu osobowego, zapisany w Księdze Wieczystej KW Nr 19627, do dzierżawy na okres do trzech lat.
Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku miesięcznym 18,72 zł plus 22% podatku VAT tj. 22,83 zł.
Wadium w wysokości 2,28 zł.

ad.2. Grunty rolne położone w miejscowości Ostrowite, działka o numerze 45/1 o powierzchni 0,48 ha do zagospodarowania na cele rolne, zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 12977, do dzierżawy na okres do trzech lat.
Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 91,20 zł.
Wadium w wysokości 9,12 zł.

ad.3. Grunty rolne położone w miejscowości Ostrowite, działka o numerze 60/1 o powierzchni 0,23 ha do zagospodarowania na cele rolne, zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 46297, do dzierżawy na okres do trzech lat.
Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 43,70 zł.
Wadium w wysokości 4,37 zł.

Przetargi odbędą się 23 marca 2009 r.:
- na dzierżawę garażu o godz. 10ºº,
- na dzierżawę gruntów rolnych, działka o nr 45/1 o godz. 10³º,
- na dzierżawę gruntów rolnych, działka o nr 60/1 o godz. 11ºº,
w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie Urzędu Gminy lub na konto w BS Osie Oddział Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 do dnia 19 marca 2009 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kupna lub dzierżawy, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał na dzierżawę od zawarcia umowy.
                                 Wójt Gminy Lniano
                            mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Wytworzył: Karolina Dudkowska (3 marca 2009)
Opublikował: Daniel Pożoga (3 marca 2009, 09:40:30)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (3 marca 2009, 09:51:51)
Zmieniono: poprawiono błąd w nazwisku wytwórcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3246