Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2013 r.

          Lniano, dnia 09 grudnia 2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w użyczenie niezabudowanej nieruchomości gruntowej tj.:

 części działki nr 6/8  o pow. 0,4790 ha położonej na terenie wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW 33418 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

W nieobowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lniano nieruchomość miała zgodę na przeznaczenie na teren Turystyki i Wypoczynku.

 

Specyfikacja warunków przetargu w/w nieruchomości wraz z projektem umowy dzierżawy dostępna jest w Urzędzie Gminy Lniano pokój nr 10 oraz BIP  Gminy Lniano.

           Wadium w wysokości 1000,00 zł płatne do 10 stycznia  2014 r. na konto Urzędu Gminy BS Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 20000020 lub w Kasie Urzędu Gminy.

  Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do 14 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy Lniano w sekretariacie (pokój nr 1) do godz.15ºº.

 Przetarg na  w/w nieruchomość odbędzie się dnia 16 stycznia  2014 r. o godz. 1000  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.

 Bliższych informacji na temat oddania w użyczenie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10 lub pod numerem telefonu (0-52)33 23 002 wew. 32/ kom. 516151157/

                                                 

                                                                      Wójt Gminy Lniano

                                                                   mgr inż. Zofia Topolińska

Pliki do pobrania:

  1. Specyfikacja Ostrowite kapielisko od 2014 r.pdf (132kB) pdf

  2. umowa na Ostrowite kąpielisko.pdf (120kB) pdf

!!! UWAGA ZMIANY DO SIWZ I UMOWY !!!

W SIWZ w dziale II "Warunki użyczenia" w ust. 9 oraz w projekcie umowy w § 3 ust. 7 zapisy "z kąpieliska" zastępuje się zapisami "z miejsca wykorzystywanego do kąpieli".

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (9 grudnia 2013)
Opublikował: Daniel Pożoga (10 grudnia 2013, 08:29:04)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (7 stycznia 2014, 13:20:19)
Zmieniono: Zmiany w SIWZ i umowie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1475