ogłoszenie z dnia 24 października 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg:


1/ na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Brzemiona w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano.

2/ na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Jeziorki w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano.

3/ na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Błądzim w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano.


  1. Grunt rolny położony w obrębie geodezyjnym Brzemiona, stanowiący działkę o numerze 64 o powierzchni 0,88 ha, zapisany w Księdze Wieczystej KW BY1S /44535/2 nie posiadający żadnych obciążeń i zobowiązań, w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do 31 sierpnia 2014 r. Do zagospodarowania na cele rolne.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 202,40 zł.

Wadium w wysokości 20,24 zł.

  1. Grunt rolny położony w miejscowości Jeziorki, stanowiący działkę o numerze 260, zapisany w Księdze Wieczystej KW BY1S/00019617/7 nie posiadająca żadnych obciążeń i zobowiązań, o powierzchni 0,61 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do 31 sierpnia 2014 r. Do zagospodarowania na cele rolne.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 140,30 zł .

Wadium w wysokości 14,03 zł.

  1. Grunt rolny położony w miejscowości Błądzim, stanowiący cz. działki o numerze 29, zapisany w Księdze Wieczystej KW 44536 nie posiadający żadnych obciążeń i zobowiązań, o powierzchni 0,71 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do 31 sierpnia 2016 r. Do zagospodarowania na cele rolne.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 163,30 zł .

Wadium w wysokości 16,33 zł.

Bliższych informacji na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10 nr tel. 52 3323002 w.32 lub tel. kom. 516151157.


Przetarg odbędzie się 26 listopada 2013 r. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie o godzinie 10:00.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie Urzędu Gminy lub na konto w BS Osie Oddział Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 do dnia 22 listopada 2013 r.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał na dzierżawę od zawarcia umowy.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (24 października 2013)
Opublikował: Daniel Pożoga (28 października 2013, 14:10:50)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (15 listopada 2013, 11:14:16)
Zmieniono: dodano brakującą godzinę przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1864