Ogłoszenie z dnia 29 lipca 2013 r.


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 561 z późn. zm.)


Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w drodze przetargu, który wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 29 lipca 2013 r. do 18 sierpnia 2013 r.

Nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano :

  1. Grunt rolny położony w obrębie geodezyjnym Siemkowo, stanowiący działkę o numerze 97/14 o powierzchni 5,0700 ha, zapisaną w Księdze Wieczystej KW 44537.

Cena nieruchomości 120.000 zł.


Nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano

  1. Grunt rolny położony w miejscowości Siemkowo, stanowiący część działki o numerze 154/3, zapisaną w Księdze Wieczystej KW 44537, o powierzchni 0,70 ha w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do trzech lat. Do zagospodarowania na cele rolne.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 161,00 zł .


  1. Grunt rolny położony w miejscowości Mszano, stanowiący część działki o numerze 54 o powierzchni 0,85 ha, zapisaną w Księdze Wieczystej KW 19626, w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano na okres do trzech lat. Do zagospodarowania na cele rolne.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 195,50 zł.


  1. Grunt rolny położony w miejscowości Mszano, stanowiący działkę o numerze 3/1 o powierzchni 8,60 ha, zapisaną w Księdze Wieczystej KW 44624, w drodze przetargu nieograniczonego na okres do trzech lat. Do zagospodarowania na cele rolne.

Cena wywoławcza dzierżawy w stosunku rocznym 1857,30 zł.

Bliższych informacji na temat sprzedaży i dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie (pokój nr 10, nr tel. 52-33-32-002 wew. 32)

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (29 lipca 2013)
Opublikował: Daniel Pożoga (6 sierpnia 2013, 14:56:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2107