Ogłoszenie z dnia 12 marca 2013 r.

    Lniano, dnia 12.03.2013 r.O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w bezpłatne użytkowanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej tj.:

część działki nr 6/8  o pow. 0,4790 ha położona na terenie wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW 33418 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.
W nieobowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lniano nieruchomość miała zgodę na przeznaczenie na teren Turystyki i Wypoczynku.

Specyfikacja warunków przetargu w/w nieruchomości wraz z projektem umowy dzierżawy dostępna w Urzędzie Gminy Lniano pokój nr 10.

    Wadium w wysokości 500,00 zł płatne do 12 kwietnia 2013 r. na konto Urzędu Gminy BS Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 20000020 lub w Kasie Urzędu Gminy.

    Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do 12 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Lniano w sekretariacie (pokój nr 1).

Przetarg na  w/w nieruchomość odbędzie się dnia 16 kwietnia  2013 r. o godz. 1000  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.
 
Bliższych informacji na temat oddania w bezpłatne użytkowanie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10 lub pod numerem telefonu (0-52)33 23 002 wew. 32

                                                                           

Wójt Gminy Lniano

mgr inż. Zofia Topolińska


                            

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (12 marca 2013)
Opublikował: Daniel Pożoga (12 marca 2013, 13:21:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2111