Ogłoszenie z dnia 20 września 2011 r.

Lniano, dnia 20 września  2011r.

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Lniano,

1.    Nieruchomości gruntowe do dzierżawy położone w obrębie geodezyjnym wsi Ostrowte:

a/  działka  nr  1 k. m. 7 , zapisana w Księdze Wieczystej KW  46297 o powierzchni 1,16 ha,  do wykorzystania na cele rolne. Okres dzierżawy do trzech  lat.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 243,60 zł  stosunku rocznym.
Wadium w wysokości 24,36 zł.

b/ działka nr 3 k. m. 7 zapisana w Księdze Wieczystej KW 46297 o powierzchni 1,09 ha do wykorzystania na cele rolne. Okres dzierżawy do trzech lat.
Cena wywoławcza  czynszu dzierżawnego 225,10 zł w stosunku rocznym.
Wadium w wysokości 22,51 zł.

c/ działka nr 60/1 zapisana w Księdze Wieczystej 46297 o powierzchni 0,23 ha  do wykorzystania na cele rolne. Okres dzierżawy do trzech lat.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 48,30 zł w stosunku rocznym.
Wadium w wysokości 4,83 zł.

 d/ działka nr 60/3 zapisana w Księdze Wieczystej 46297 o powierzchni 1,47 ha do wykorzystania na cele rolne. Okres dzierżawy do trzech lat.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 285,90 zł w stosunku rocznym.
Wadium w wysokości 28,59 zł.

Przetarg odbędzie się 24 października  2011 r. o godz. 10ººw sali narad Urzędu Gminy w Lnianie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie Urzędu Gminy lub na konto w BS Osie Oddział Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 do dnia 20 października 2011 r.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet dzierżawy, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał na dzierżawę od zawarcia umowy.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (20 września 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (21 września 2011, 14:40:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2729