Ogłoszenie z dnia 17.06.2011 r.

Lniano, dnia 16 czerwca 2011r.

O G Ł O S Z E N I E

                   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr  102  z 2010 r. poz. 561, z  późn. zm./

Wójt Gminy Lniano podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w drodze przetargowej, który wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 czerwca 2011 r. do 7 lipca  2011 r.

1/ Nieruchomości gruntowe do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców gminy Lniano: 

a/ działka nr 4 k.m.10 o powierzchni 4,60 ha położona  w obrębie geodezyjnym wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 44534 – cena nieruchomości 116.380,00 zł ,

b/ dz. nr 199/1 o powierzchni 4,20 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mszano zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34025  – cena nieruchomości 102.050,00 zł

c/ działka nr 76/1  o powierzchni 1,45 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi  Lubodzież  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 19616  – cena nieruchomości 56.550,00 zł ,

d/ działka nr 76  o powierzchni 0,88 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi  Lubodzież  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34046  – cena nieruchomości 20.240,00 zł ,

e / działka nr 306  o powierzchni 0,52 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Jeziorki  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 34024  – cena nieruchomości 5.460,00 zł ,

f/ działka nr 260  o powierzchni 0,61 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Jeziorki  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 19617  – cena nieruchomości  15.860,00 zł ,

g/ działka nr 64  o powierzchni 0,88 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Brzemiona  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 44535  – cena nieruchomości  45.400,00 zł ,

h/ działka nr 186  o powierzchni 0,63 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  13.860,00 zł ,

i/ działka nr 187 o powierzchni 0,63 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  4.180,00 zł ,

j/ działka nr 200  o powierzchni  0,31 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  6.820,00 zł ,

k / działka nr 201  o powierzchni  0,59 ha  położona  w obrębie geodezyjnym wsi Mukrz 
zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr 14942  – cena nieruchomości  12.980,00 zł.

2. Nieruchomości gruntowe do dzierżawy położone w obrębie geodezyjnym wsi Ostrowte:

a/  działka  nr  1 k. m. 7 , zapisana w Księdze Wieczystej KW  46297 o powierzchni 1,16
ha,  do wykorzystania na cele rolne. Okres dzierżawy do trzech  lat.
Cena czynszu dzierżawnego 243,60 zł  stosunku rocznym.

b/ działka nr 3 k. m. 7 zapisana w Księdze Wieczystej KW 46297 o powierzchni 1,09 ha do wykorzystania na cele rolne. Okres dzierżawy do trzech lat.
Cena czynszu dzierżawnego 225,10 zł w stosunku rocznym.

c/ działka nr 60/1 zapisana w Księdze Wieczystej 46297 o powierzchni 0,23 ha  do wykorzystania na cele rolne. Okres dzierżawy do trzech lat.
Cena czynszu dzierżawnego 48,30 zł w stosunku rocznym.

 d/ działka nr 60/3 zapisana w Księdze Wieczystej 46297 o powierzchni 1,97 ha do wykorzystania na cele rolne. Okres dzierżawy do trzech lat.
Cena czynszu dzierżawnego 390,90 zł w stosunku rocznym.

Nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym wsi Błądzim:

a/ działka nr 343 zapisana w Księdze Wieczystej KW 44536 o powierzchni 0,24 ha wykorzystania na cele rolne. Okres dzierżawy do trzech lat.
Cena czynszu dzierżawnego 50,40 zł w stosunku rocznym.

b/ działka nr 345 zapisana w Księdze Wieczystej KW 44536 o powierzchni  0,12 ha, do wykorzystania na cele rolne. Okres dzierżawy do trzech lat.
Cena czynszu dzierżawnego 25,20 zł w stosunku rocznym.

3. Nieruchomości lokalowe przeznaczona do dzierżawy:

a/ lokal położony w budynku komunalnym w Lnianie nr 10 przy ul. Wyzwolenia na dz. nr 282/4, zapisany w Księdze Wieczystej KW  42211 o powierzchni użytkowej 96,13 m²  na okres do  trzech lat,  z przeznaczeniem na prowadzenie praktyki lekarsko – stomatologicznej świadczącej usługi w ramach NFZ.

Nieruchomość lokalowa zostaje przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego dla w/w podmiotów.
Cena  czynszu dzierżawnego 720,98 zł w stosunku miesięcznym  plus 23 % podatku  VAT .
 
b/ Garaż murowany do wykorzystania na parkowanie samochodu osobowego, położony w Brzemionach na dz. Nr 101/4, zapisany w Księdze Wieczystej KW Nr 19627 o powierzchni 16,0 m².
Przeznaczony do dzierżawy na okres do trzech lat.
Cena czynszu dzierżawnego 20,00 zł w stosunku miesięcznym  plus 23 % podatku  VAT .

c/ Garaż murowany do wykorzystania na parkowanie samochodu osobowego, położony w Brzemionach na dz. Nr 101/4, zapisany w Księdze Wieczystej KW Nr 19627 o powierzchni 10,0 m².
Przeznaczony do dzierżawy na okres do trzech lat.
Cena czynszu dzierżawnego 12,50 zł w stosunku miesięcznym  plus 23 % podatku  VAT.Bliższych informacji na temat sprzedaży i dzierżawy w/w nieruchomości komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10  tel. 0523323002 w. 32. kom. 516151157.

metryczka


Wytworzył: Maria Gzella (17 czerwca 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (17 czerwca 2011, 14:49:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2945