Zarządzenia - 2003

 
1/2003
Zarządzenie nr 1/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy Lniano w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (821kB) zip
 
2/2003
Zarządzenie nr 2/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji doraźnej.
plik do pobrania (150kB) zip
 
3/2003
Zarządzenie nr 3/2003 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na dzień 31.12.2002 i powołania komisji inwentaryzacyjnej.
plik do pobrania (176kB) zip
 
4/2003
Zarządzenie nr 4/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy pomieszczeń garażowych w miejscowości Lniano oraz lokalu użytkowego w m. Lniano przy ul. Wyzwolenia 9 na okres 3 lat stanowiących własność gminy.
plik do pobrania (172kB) zip
 
5/2003
Zarządzenie nr 5/2003 Wójta Gminy lniano z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2003 roku.
plik do pobrania (180kB) zip
 
6/2003
Zarządzenie nr 6/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
plik do pobrania cz.1 (1287kB) zip
plik do pobrania cz.2 (790kB) zip
 
7/2003
Zarządzenie nr 7/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie zasad i warunków gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia i przechowywania wartości pieniężnych w jednostce – Urząd Gminy Lniano.
plik do pobrania (205kB) zip
 
8/2003
Zarządzenie nr 8/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
plik do pobrania (124kB) zip
 
9/2003
Zarządzenie nr 9/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej.
plik do pobrania cz.1 (1870kB) zip
plik do pobrania cz.2 (1670kB) zip
plik do pobrania cz.3 (1811kB) zip  

10/2003
Zarządzenie nr 10/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę garażu położonego w miejscowości Lniano oraz na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach: Lubodzież, Błądzim i Mukrz.
plik do pobrania (212kB) zip
 
11/2003
Zarządzenie nr 11/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 marca 2004 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania dla Gminy Lniano.
plik do pobrania (973kB) zip
 
12/2003
Zarządzenie nr 12/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (209kB) zip
 
13/2003
Zarządzenie nr 13/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
plik do pobrania (1421kB) zip
 
14/2003
Zarządzenie nr 14/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie procedur gospodarowania mieniem, obiegu i kontroli dokumentów.
plik do pobrania (1030kB) zip
 
15/2003
Zarządzenie nr 15/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie procedury kontroli gromadzenie środków publicznych w Urzędzie Gminy Lniano.
plik do pobrania (726kB) zip
 
16/2003
Zarządzenie nr 16/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości jednostki budżetowej Urzędu Gminy Lniano.
plik do pobrania (640kB) zip
 
17/2003
Zarządzenie nr 17/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad przeprowadzenia kontroli wydatków w nadzorowanych jednostkach.
plik do pobrania (1897kB) zip
 
18/2003
Zarządzenie nr 18/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie kontroli w Urzędzie Gminy Lniano i w jednostkach budżetowych gminy.
plik do pobrania (419kB) zip
 
19/2003
Zarządzenie nr 19/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy pomieszczeń garażowych w m. Brzemiona oraz nieruchomości rolnych położonych we wsi Ostrowite na okres do trzech lat, stanowiących własność gminy.
plik do pobrania (213kB) zip
 
20/2003
Zarządzenie nr 20/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniające uchwałę nr III/24/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
plik do pobrania (790kB) zip
 
21/2003
Zarządzenie nr 21/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Aktowego Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (178kB) zip
 
22/2003
Zarządzenie nr 22/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę garażu położonego w miejscowości Brzemiona, dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowościach: Ostrowite, Błądzim i Mukrz oraz sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku wielo mieszkaniowym w Brzemionach 21 nr 1, nr 3, nr 5 i nr 6.
plik do pobrania (254kB) zip
 
23/2003
Zarządzenie nr 23/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (179kB) zip
 
24/2003
Zarządzenie nr 24/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.
plik do pobrania cz.1 (1748kB) zip
plik do pobrania cz.2 (1717kB) zip
plik do pobrania cz.3 (1926kB) zip
plik do pobrania cz.4 (1822kB) zip
plik do pobrania cz.5 (1857kB) zip
plik do pobrania cz.6 (1715kB) zip
plik do pobrania cz.7 (1823kB) zip
plik do pobrania cz.8 (523kB) zip

25/2003
Zarządzenie nr 25/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach.
plik do pobrania (460kB) zip
 
26/2003
Zarządzenie nr 26/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (256kB) zip
 
27/2003
Zarządzenie nr 27/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych we wsi Błądzim na okres 3 lat stanowiących własność Gminy.
plik do pobrania (261kB) zip
 
28/2003
Zarządzenie nr 28/2003 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej na Gminny Konkurs na plakat „Obrona Cywilna Wokół Nas”.
plik do pobrania (183kB) zip
 
29/2003
Zarządzenie nr 29/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 22 kwietnia 2003 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia dni wolnych od pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2003 r.
plik do pobrania (264kB) zip
 
30/2003
Zarządzenie nr 30/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia23 kwietnia 2003 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 295 położonej w Lnianie.
plik do pobrania (229kB) zip

31/2003
Zarządzenie nr 31/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia25 kwietnia 2003 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (1207kB) zip
 
32/2003
Zarządzenie nr 32/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych w m. Brzemiona na działce nr 101/5,na dzierżawę działek nr 131,134 w m. Błądzim i powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (716kB) zip
 
33/2003
Zarządzenie nr 33/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (176kB) zip
 
34/2003
Zarządzenie nr 34/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia2 0 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikacje traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
plik do pobrania (509kB) zip
 
35/2003
Zarządzenie nr 35/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia25 maja 2003 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji odbioru robót.
plik do pobrania (251kB) zip
 
36/2003
Zarządzenie nr 36/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające uchwałę Nr III/24/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
plik do pobrania cz.1 (1047kB) zip
plik do pobrania cz.2 (988kB) zip

37/2003
Zarządzenie nr 37/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 14.
plik do pobrania (374kB) zip
 
38/2003
Zarządzenie nr 38/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Siemkowie.
plik do pobrania (859kB) zip
 
39/2003
Zarządzenie nr 39/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia18 czerwca 2003 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Gminy Lniano do komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Siemkowie.
plik do pobrania (156kB) zip
 
40/2003
Zarządzenie nr 40/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia24 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia do negocjacji na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1, nr 3, nr 5 i nr 6 w budynku nr 21 w Brzemionach.
plik do pobrania (582kB) zip
 
41/2003
Zarządzenie nr 41/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie spisu z natury zapasów węgla, drewna, oleju opałowego.
plik do pobrania (45kB) zip
 
42/2003
Zarządzenie nr 42/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (93kB) zip
 
43/2003
Zarządzenie nr 43/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniające uchwałę nr III/24/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
plik do pobrania (128kB) zip
 
44/2003
Zarządzenie nr 44/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 lip[ca 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Siemkowie.
plik do pobrania (34kB) zip
 
45/2003
Zarządzenie nr 45/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia i wyznaczenia terminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Siemkowie.
plik do pobrania (58kB) zip
 
46/2003
Zarządzenie nr 46/2003 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
plik do pobrania (64kB) zip
 
47/2003
Zarządzenie nr 47/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (25kB) zip
 
48/2003
Zarządzenie nr 48/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lniano w I półroczu 2003 r.
plik do pobrania (1143kB) zip
 
49/2003
Zarządzenie nr 49/2003 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu w zakresie zbierania i oceny danych o nadzwyczajnych zagrożeniach.
plik do pobrania (17kB) zip
 
50/2003
Zarządzenie nr 50/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (91kB) zip
 
51/2003
Zarządzenie nr 51/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające uchwałę nr II/24/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r.
Zarządzenie nr 52/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 16 września 2003 r. w sprawie ustalenia cen energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych.
plik do pobrania (140kB) zip
 
52/2003
Zarządzenie nr 52/2003 Wójta Gminy Lniano z 16 września 2003 w sprawie ustalenia cen enerii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach komunalnych.
plik do pobrania (97kB) zip
 
53/2003
Zarządzenie nr 53/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 września 2003 r. zmieniające uchwałę nr II/24/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
plik do pobrania (67kB) zip
 
54/2003
Zarządzenie nr 54/2003 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 24 września 2003 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
plik do pobrania (95kB) zip
 
55/2003
Zarządzenie nr 55/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 października 2003 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2004 r.
plik do pobrania (17kB) zip
 
56/2003
Zarządzenie nr 56/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 października 2003 w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (23kB) zip
 
57/2003
Zarządzenie nr 57/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 października 2003 w sprawie powołania komisji przetargowej.
plik do pobrania (21kB) zip
 
58/2003
Zarządzenie nr 58/2003 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 22 października 2003 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
plik do pobrania (60kB) zip
 
59/2003
Zarządzenie nr 59/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych w 2003 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (90kB) zip
 
60/2003
Zarządzenie nr 60/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 17 listopada 2003 r. zmieniające uchwałę nr II/24/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
plik do pobrania (285kB) zip
 
61/2003
Zarządzenie nr 61/2003 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia comiesięcznego treningu systemu wykrywania i alarmowania zgodnie z planem zasadniczych zamierzeń na rok 2003.
plik do pobrania (19kB) zip
 
62/2003
Zarządzenie nr 62/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek nr 11/3 i nr 11/4 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Mszanie gmina Lniano.
plik do pobrania (31kB) zip
 
63/2003
Zarządzenie nr 63/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę węgla kamiennego i zakup oleju napędowego oraz powołania składu osobowego komisji przetargowej.
plik do pobrania (364kB) zip
 
64/2003
Zarządzenie nr 64/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych w 2003 r. w układzie kwartalnym.
plik do pobrania (88kB) zip
 
65/2003
Zarządzenie nr 65/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2004 r.
plik do pobrania (1864kB) zip
 
66/2003
Zarządzenie nr 66/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy oraz wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2004 roku.
plik do pobrania (24kB) zip
 
67/2003
Zarządzenie nr 67/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2003 r. zmieniające uchwałę nr II/24/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
plik do pobrania (90kB) zip
 
68/2003
Zarządzenie nr 68/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 grudnia 2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
plik do pobrania (19kB) zip
 
69/2003
Zarządzenie nr 69/2003 Wójta Gminy Lniano z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lnianie.
plik do pobrania (49kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (1 stycznia 2003)
Opublikował: Daniel Pożoga (9 lutego 2006, 11:59:54)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (9 lutego 2006, 13:49:24)
Zmieniono: korekta, wyrównanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6925