„Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – edycja III” - doposażenie


Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”.
Przedmiotem zamówienia jest: doposażenie bazy dydaktycznej w projekcie pn. „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – edycja III” Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: plik do pobrania (1717kB) pdf
Formularz oferty: plik do pobrania (18kB) word
Informacja o wyniku postępowania plik do pobrania (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Artur Śpica (26 października 2021)
Opublikował: Artur Śpica (26 października 2021, 12:30:32)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (10 listopada 2021, 14:36:53)
Zmieniono: dodano informację o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238