Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Gminy Lniano 27.09.2021


                                                                                                                      Lniano,2021-09-13
 
Ogłoszenie
W dniu 27 września 2021 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Lniano.
 
Porządek XXXII sesji Rady Gminy Lniano
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok,
b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
c)      planu rozwoju sieci drogowej na terenie Gminy Lniano,
d)      uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lniano na lata 2021 - 2026,
e)      ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Lniano nieruchomości stanowiących działki pod drogi gminne,
f)       uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego tj. zakresu prac na terenie użytku ekologicznego numer PL.ZIPOP.UE.0414052.1486.
g)      uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lniano,
h)      zmiany regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lniano.
6. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (13 września 2021)
Opublikował: Mariola Zdziarska (20 września 2021, 07:36:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60