„Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – edycja III”
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli w projekcie pn. „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie – edycja III” Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe plik do pobrania (876kB) pdf
Formularz oferty plik do pobrania (66kB) word
Informacja o wyborze oferty plik do pobrania (81kB) pdf  metryczka


Wytworzył: Artur Śpica (6 września 2021)
Opublikował: Artur Śpica (6 września 2021, 11:30:00)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (15 września 2021, 13:24:10)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 108