Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Lniano - 25.02.2021


Lniano, 2021-01-19
 
 
Ogłoszenie
W dniu 25 stycznia 2021 roku o godz.13. w świetlicy Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Lnianie odbędzie XXVI  pozaplanowa sesja Rady Gminy Lniano, zwołana na wniosek Wójta Gminy Lniano z dnia  8 stycznia 2021 r.
Porządek obrad XXVI sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok,
b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
c)    uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
d)      wydzierżawienia nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Lniano tj. dz. 3/1 w obrębie geodezyjnym Mszano położonej w miejscowości Lnianek.
e)      zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Siemkowie o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie,
4.  Zakończenie sesji.
 
Ze względu na stan epidemii COVID-19 w sesji będą uczestniczyć wyłącznie radni, wójt, sekretarz, skarbnik, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie i obsługa techniczna. Obrady będą dostępne on-line na stronie  www.bip.lniano.pl.
 

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (19 stycznia 2021)
Opublikował: Mariola Zdziarska (19 stycznia 2021, 09:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37