Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Lniano


                                                                                        Lniano,2020-11-06
 
Ogłoszenie
W dniu 16 listopada 2020  o godz.13. w sali narad Urzędu Gminy Lniano odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Lniano.
Porządek XXIII sesji Rady Gminy Lniano.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
b)      stawek podatku od środków transportowych,
c)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
d)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 r.
6. Informacja o możliwości przyjęcia w 2021 roku skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych.
7. Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Producentów Zbóż w sprawie zajęcia stanowiska przez rade w kwestii ustawy o ochronie zwierząt.
8. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami.
9. Zakończenie sesji.
 
Ze względu na stan epidemii w sesji będą uczestniczyć wyłącznie radni, wójt, sekretarz, skarbnik obsługa techniczna. Obrady będą dostępne on-line.

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (6 listopada 2020)
Opublikował: Mariola Zdziarska (9 listopada 2020, 08:25:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146