Udostępnienie spisu wyborców

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW 
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 ROKU 
  
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w terminie do 8 dnia przed dniem wyborów w Urzędzie Gminy w Lnianie w pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu. 

Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. 

Wzór wniosku, o którym mowa wyżej jest do pobrania w miejscu udostępniania spisu. 

Udostępnianie spisu do wglądu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
 
Wójt 
/-/ Zofia Topolińska

metryczka


Wytworzył: wójt Gminy Lniano (17 czerwca 2020)
Opublikował: Paweł Nowicki (17 czerwca 2020, 10:20:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391