Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z pismem Państwowej Komisji Wyborczej z 26 marca 2020 r. (ZPOW-571-32/20) informujemy, że z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędów, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, informujemy że pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).
Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@lniano.pl lub urz-041405-1@pkw.gov.pl Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń:
tel. 52 3323748, sekretarz@lniano.pl

 
Pocztę w formie tradycyjnej proszę kierować na adres:
 Urząd Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano
bądź zostawiać w skrzynce na korespondencję ustawioną przed budynkiem Urzędu.
 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Gaca (27 marca 2020)
Opublikował: Paweł Nowicki (27 marca 2020, 12:10:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189