Ogłoszenie o 12 sesji Rady Gminy Lniano w dniu 26.11.2019

Lniano, 2019-11-19
 
 
Ogłoszenie
 

W dniu 26 listopada 2019 roku o godz.12. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Lniano
Porządek obrad obejmuje:
1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Zapoznanie z porządkiem.
3.     Wręczenie wyróżnień dla osób, które swoją działalnością promują Gminę Lniano i  przyczyniają się do budowania jej pozytywnego wizerunku.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.     Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      rozpatrzenie ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mszano w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,
b)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
c)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
d)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
e)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
f)       określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę zagospodarowania odpadów komunalnych,
g)      nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzim.
6.     Zakończenie sesji.

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (19 listopada 2019)
Opublikował: Mariola Zdziarska (19 listopada 2019, 08:59:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152