Zawiadomienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną sprawą wszczętą na wniosek Pana Macieja Wojnowskiego, reprezentującego Biuro Projektów Drogowych „M STUDIO”, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie, działający jako pełnomocnik inwestora —Powiatu Świeckiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Swieciu, ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”.

Zadanie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych nr:
Obręb Drzycim: dz. ew. nr: 26/1, 26/2, 31, 44/1, 65 Obręb Jastrzębie: dz. ew. nr: ark. 2: 45, 47 Obręb Sierosław dz. ew. nr: ark. 1: 1, 10, 18, 35/1, 43, 44, 44/1, 50, 169/2, 169/6, 197, 280, 294, 313/14, 323/1, 323/2, 354, 354a; ark. 2: 105, 314 Obręb Zalesie Szlacheckie dz. ew. nr: ark. 1: 9/3, 17, 19, 26, 30/4, 40/6; ark.2: 30 Obręb Brzemiona dz. ew. nr: 105/6, 117, 118, 138

Zawiadamiam
strony wg wykazu


że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie. W dniu 09.01.2017 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Pana Macieja Wojnowskiego, reprezentującego Biuro Projektów Drogowych „M STUDIO”, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie, działający jako pełnomocnik inwestora —Powiatu Świeckiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Drzycim wszczął postępowanie i zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego jego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu nie wydał opinii odpowiednio w terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) traktuje się jako brak zastrzeżeń

Pismem znak: W00.4240.57.2017.JR z dnia 03.02.2017 r. (wpł. do urzędu dnia 06.02.2017 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 01.03.2017 r. do tutejszego urzędu wpłynęły wyjaśnienia pełnomocnika inwestora wraz z inwentaryzacją przyrodniczą drzew przeznaczonych do wycinki. Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Drzycim pismem znak: 6220.1.5.2017 przekazał w/w wyjaśnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o ustosunkowanie się. Jednocześnie drogą obwieszczenia poinformowano strony postępowama o wpłynięciu wyjaśnień i o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska do dnia dzisiejszego nie wydał opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji inwestycji na środowisko.

W związku z powyższym nie jest możliwe wydanie postanowienia co do konieczności lub braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko w ustawowym terminie.

Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 9 kwietnia 2017 r.


 Otrzymują: 1.     Wnioskodawca 2.      Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie 3.      Powiat Świecki, ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie 4.      Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz 5.      Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano (3 egz. w celu ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty) 6.      Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim 7.      BIP Urzędu Gminy Drzycim 8.      Tablica ogłoszeń UG Drzycim 9.      Sołtys Sołectwa Drzycim, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Drzycim 10.     Sołtys Sołectwa Jastrzębie, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jastrzębie 11.     Sołtys Sołectwa Sierosław, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sierosław 12.     Sołtys Sołectwa Brzemiona, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Brzemiona 13.     a/a

plik_do_pobrania (188kB) pdf


Wytworzył: Wójt Gminy Drzycim (9 marca 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (17 marca 2017, 09:57:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij