Zarządzenie nr 37/2020wójta Gminy Lnianoz dnia 25 maja 2020w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok 2019 obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Lniano, kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Zarządzenie nr 37/2020
wójta Gminy Lniano
z dnia 25 maja 2020


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok 2019 obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Lniano, kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Zarządzenie do pobrania (613kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paweł Nowicki (22 czerwca 2020, 10:24:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528