Zarządzenie nr 83/2016Wójta Gminy Lnianoz dnia 28 listopada 2016w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 83/2016
Wójta Gminy Lniano
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity ( Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.1), oraz w związku z uchwałą Nr XIV/101/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Lniano ,
Wójt Gminy Lniano

zarządza co następuje

§ 1. Ustala się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lniano przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lniano na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej bip.lniano.pl
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarzadzenie_83_2016.pdf (94kB) pdf

zalacznik_do_zarzadzenia_83.pdf (101kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Maria Gzella
Opublikował: Łukasz Porożyński (29 listopada 2016, 10:35:43)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (29 listopada 2016, 10:37:53)
Zmieniono: dodanie załącznika do zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 941