Zarządzenie nr 85/2013Wójta Gminy Lnianoz dnia 21 listopada 2013w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro dla Zadania "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek , zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano" w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Zarządzenie nr 85/2013
Wójta Gminy Lniano
z dnia 21 listopada 2013


w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro dla Zadania "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek , zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano" w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Zarządzenie nr 85.13.pdf (107kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (20 października 2014, 09:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1318