Zarządzenie nr 84/2013Wójta Gminy Lnianoz dnia 21 listopada 2013w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano" w ramach Projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Zarządzenie nr 84/2013
Wójta Gminy Lniano
z dnia 21 listopada 2013


w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano" w ramach Projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Zarządzenie nr 84.13.pdf (155kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (20 października 2014, 09:32:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1595