Uchwała nr 35.248.2009Rady Gminy Lnianoz dnia 29 grudnia 2009w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412,413,414,, 415/14 i 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano.Na podstawie art.18, ust2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23 , poz. 220, nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. , Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz. 1237 i nr 220, poz. 1413)

Uchwała nr 35.248.2009
Rady Gminy Lniano
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 411, 412,413,414,, 415/14 i 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano.

Na podstawie art.18, ust2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23 , poz. 220, nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. , Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz. 1237 i nr 220, poz. 1413)


plik do pobrania (346kB) zip

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (12 stycznia 2010, 10:06:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2248