Uchwała nr 33.263.2021Rady Gmny Lnianoz dnia 25 października 2021w sprawie uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 888), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1170), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)

Uchwała nr 33.263.2021
Rady Gmny Lniano
z dnia 25 października 2021


w sprawie uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 888), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1170), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)


uchwała 033.263.2021 pdf do bip.pdf (295kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (28 października 2021, 09:37:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42