Uchwała nr 26.193.2021Rady Gmny Lnianoz dnia 25 stycznia 2021w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, zm. Dz. U. z 2020 r., poz.471 i 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, Dz. U. z 2021 r., poz. 11)

Uchwała nr 26.193.2021
Rady Gmny Lniano
z dnia 25 stycznia 2021


w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, zm. Dz. U. z 2020 r., poz.471 i 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, Dz. U. z 2021 r., poz. 11)


Uchwała 26.193.2021.pdf (432kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (26 stycznia 2021, 15:29:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48