Uchwała nr 21.154.2020Rady Gmny Lnianoz dnia 28 września 2020w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy Lniano po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

Uchwała nr 21.154.2020
Rady Gmny Lniano
z dnia 28 września 2020


w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy Lniano po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu


uchwała Nr 21.154.2020.pdf (215kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (1 października 2020, 14:28:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182