Uchwała nr 21.150.2020Rady Gmny Lnianoz dnia 28 września 2020w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz.869 ze zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz uchwały Nr XLI/289/2010 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, Rada Gminy Lniano uchwala, co następuje:

Uchwała nr 21.150.2020
Rady Gmny Lniano
z dnia 28 września 2020


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz.869 ze zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz uchwały Nr XLI/289/2010 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, Rada Gminy Lniano uchwala, co następuje:


uchwała Nr 21.150.2020.pdf (211kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (1 października 2020, 14:06:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141