Uchwała nr 17.129.2020Rady Gminy Lnianoz dnia 27 kwietnia 2020w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok”Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn.zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309,poz.1571, poz. 1696, poz. 1815) art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2019. r., poz. 688, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1570, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r., poz.284)

Uchwała nr 17.129.2020
Rady Gminy Lniano
z dnia 27 kwietnia 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn.zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309,poz.1571, poz. 1696, poz. 1815) art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2019. r., poz. 688, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1570, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r., poz.284)


uchwała_17_129_2020.pdf (998kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (30 kwietnia 2020, 14:32:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64