Uchwała nr 16.125.2020Rady Gminy Lnianoz dnia 24 lutego 2020w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (J.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm. Dz. U. z 2019 r.,poz. 1818)

Uchwała nr 16.125.2020
Rady Gminy Lniano
z dnia 24 lutego 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (J.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm. Dz. U. z 2019 r.,poz. 1818)


uchwała 125.2020.pdf (786kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (26 lutego 2020, 12:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42