Uchwała nr 16.122.2020Rady Gminy Lnianoz dnia 24 lutego 2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy LnianoNa podstawie art. 18. ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (J.t. z 2019 r., poz. 506 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) art. 211, 212, 214,215, 222, 235-237, 239,258,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, zm. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1649) oraz w związku z art. 121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, ppz. 1241, zm.Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457)

Uchwała nr 16.122.2020
Rady Gminy Lniano
z dnia 24 lutego 2020


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (J.t. z 2019 r., poz. 506 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) art. 211, 212, 214,215, 222, 235-237, 239,258,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, zm. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1649) oraz w związku z art. 121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, ppz. 1241, zm.Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz z 2014 r., poz. 1457)


uchweała 122.2020.pdf (4423kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (26 lutego 2020, 11:47:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45