Uchwała nr 16.119.2020Rady Gminy Lnianoz dnia 24 lutego 2020w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lniano na 2019 rok”. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) w związku z uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”

Uchwała nr 16.119.2020
Rady Gminy Lniano
z dnia 24 lutego 2020


w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lniano na 2019 rok”.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) w związku z uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”


uchwała 119.2020.pdf (1401kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (26 lutego 2020, 10:08:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50