Uchwała nr 15.116.2020Rady Gminy Lnianoz dnia 14 stycznia 2020w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z zm. 2020 ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z zm. 1309, 1696, 1571, 1815)

Uchwała nr 15.116.2020
Rady Gminy Lniano
z dnia 14 stycznia 2020


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z zm. 2020 ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z zm. 1309, 1696, 1571, 1815)


uchwała 116.2020.pdf (386kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (15 stycznia 2020, 15:31:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97