Uchwała nr 14.109.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 20 grudnia 2019w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2244, poz. 2340,, Dz.U z 2019 r., poz.1696, poz. 1815 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz.1696 , poz. 1815 )

Uchwała nr 14.109.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2244, poz. 2340,, Dz.U z 2019 r., poz.1696, poz. 1815 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz.1696 , poz. 1815 )


uchwała_14_109_2019.pdf (9195kB) pdf
{załącznik_014_109_2019}

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (27 grudnia 2019, 10:22:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150