Uchwała nr 14.108.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 20 grudnia 2019w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lniano w roku szkolnym 2019/2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.Dz.U. z 2019 r poz. 1309, 1696 i 1815 ) w związku z art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm. Dz.U .z 2019 r. poz. 1287, 1680, 2197 i 2248)

Uchwała nr 14.108.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lniano w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.Dz.U. z 2019 r poz. 1309, 1696 i 1815 ) w związku z art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm. Dz.U .z 2019 r. poz. 1287, 1680, 2197 i 2248)


uchwała_14_108_2019.pdf (535kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (27 grudnia 2019, 10:09:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133