Uchwała nr 14.105.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 20 grudnia 2019w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lniano na 2020 rok".Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z zm. poz. 1309, 1696, 1815) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)

Uchwała nr 14.105.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lniano na 2020 rok".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z zm. poz. 1309, 1696, 1815) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)


uchwała_14_105_2019.pdf (1668kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (27 grudnia 2019, 09:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121