Uchwała nr 13.100.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 9 grudnia 2019w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz.1309, poz. 1696 i poz. 1815 ) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Uchwała nr 13.100.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 9 grudnia 2019


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r., poz.1309, poz. 1696 i poz. 1815 ) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)


uchwała Nr 13.100.2019.pdf (230kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (9 grudnia 2019, 14:54:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155