Uchwała nr 11.87.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 28 października 2019w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, , z poźn. zm. DZ. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2019 r., poz.2010)

Uchwała nr 11.87.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 28 października 2019


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, , z poźn. zm. DZ. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2019 r., poz.2010)


uchwała 11.87.2019.pdf (309kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (31 października 2019, 14:46:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422