Uchwała nr 08.59.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 24 czerwca 2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy LnianoNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 226,227,228,230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art.212 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Uchwała nr 08.59.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 24 czerwca 2019


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 226,227,228,230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art.212 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)


uchwała nr 08.59.2019.pdf (1305kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (1 lipca 2019, 13:36:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167